info

Lennon’ın dediği gibi

Olay şiddet kullanımına dönüşmeye başladığı zaman, sistemin oyununa geliyorsunuz demektir. Yerleşik düzen sizi kavgaya sokmak için kızdırmaya çalışacak, sakalınızı çekecek, yüzünüze fiske atacaktır. Çünkü, siz bir kere şiddete başvurduktan sonra sizle nasıl baş edeceklerini bilirler. Nasıl baş edeceklerini bilmedikleri tek şey, şiddet dışı eylemler ve mizahtır.

Bu sayfa sivil, pasif ve mizah patlamalı direnişimize katkı çabalarımı barındırmaktadır. Kopyalayın, yayın, paylaşın, dağıtın, turşusunu kurun, öpün, takılın işte… Merak ederseniz en altta lisansla ilgili bilgiler var…

————- & ————-

As Lennon says:

When it gets down to having to use violence, then you are playing the system’s game. The establishment will irritate you – pull your beard, flick your face – to make you fight. Because once they’ve got you violent, then they know how to handle you. The only thing they don’t know how to handle is non-violence and humor.

This page contains my efforts to support our civil, passive and highly humorous resistance. You can copy, distribute, transmit, share, make pickles or kiss these works. License agreement is at the bottom of the page.

————- & ————-

Görsel Tasarım / Visual Design: Emrah Kavlak – twitter.com/emrahkavlak – Facebook-direndiren

Fikir kaynakları / Idea resources: Sokaklar / Streets, Orantısız şeyler / Things, Twitter, Arkadaşlar / Friends

Fontlar / Fonts: Garamond Premier Pro, Intro,  Memoriam

İllüstrasyonlar / illustrations: Kendi çizimlerim / personal drawings, VectorStock, Dingbats, Stock Vectors